Općinski Odbor Bijelo Polje

PREDSJEDNIK

mr Nusret Balić

POTPREDSJEDNIK

Refad Kolić

SEKRETAR

Semir Hodžić

ČLANOVI OPĆINSKOG ODBORA

Samir Guberinić
Adnan Crnovršanin
Nihad Franca
Jasmin Zejnilović
Đulbija Višnjić
Raif Mustajbašić
Enis Halilović
Adel Destanović
Feriz Banda
Almedin Ćatović
Esmir Hadžović
Aladin Kijamet
Almin Ramović
Rahim Hadžibulić
Edin Kurgaš
Amer Idrizović
Fuad Zoronjić