Općinski Odbor Petnjica

PREDSJEDNIK

Adem Muratović

POTPREDSJEDNIK

Enko Korać

SEKRETAR

Sead Muratović

BLAGAJNIK

Suad Hajdarpašić

ČLANOVI OPĆINSKOG ODBORA

Almir Muratović
Almir Pljakić
Ermin Muratović
Salko Rastoder
Samir Agović

NADZORNI ODBOR

Đulbija Latić – predsjednik
Reho Hajdarpašić
Dževad Rastoder
Emir Korać
Samir Korać