Općinski Odbor Rožaje

PREDSJEDNIK

Adnan Ademović

POTPREDSJEDNIK

Arben Jakupi

SEKRETAR

Rejhan Muković

BLAGAJNIK

Mihad Kuč

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Erdžan Fetahović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Sadik Klimenta

SEKRETAR SKUPŠTINE

Sefedin Šutković

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Adnan Ademović
Arben Jakupi
Rejhan Muković
Enes Međedović
Aida Međedović
Enes Falja
Ibiš Ljajić
Ruždija Tarhaniš
Mihad Kuč
Emir Matović
Emir Tahirović
Jusuf Mehović
Elvis Skenderović
Esad Škrijelj
Ćazim Lukač
Armin Kardović
Daut Halilović
Rahim Murić
Izet Agić
Edin Nokić

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Hajrudin Klica
Seid Babić
Emir Fetahović
Nijaz Kalač
Safet Avdić