Glavni odbor je najviši organ Stranke između dva zasijedanja Skupštine.

Mandat članova Glavnog odbora traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću.

Članovi Glavnog odbora po funkciji su Predsjednik Stranke, zamjenik predsjednika Stranke, potpredsjednici, predsjednici gradskih/opštinskih odbora, odbornici, odnosno, poslanici Stranke, generalni sekretar Stranke, i Predsjednik Nadzornog odbora, Suda časti, Političkog savjeta Stranke, kao i predsjednik Kluba Mladih i predsjednica Kluba Žena, kao i 20 članova stalnog sastava , koje bira Skupština Stranke, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti članstva.

Sjednice Glavnog odbora saziva Predsjednik Stranke, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Stranke ili potpredsjednik po ovlašćenju predsjednika Stranke.

Na svojoj prvoj sjednici, odmah nakon izbora, Glavni odbor na prijedlog predsjednika Stranke bira: Izvršni odbor i imenuje predsjednika Izvršnog odbora, Zamjenika predsjednika Stranke, Potpredsjednike Stranke, Generalnog sekretara Stranke i utvrđuje sastav Predsjedništva.
Glavni odbor može da obrazuje resorne savjete Pravni savjet, Spoljno – politički savjet i Ekonomski savjet, i druge u određenim oblastima političkog i društvenog života – resornim oblastima, na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Predsjednika resornih savjeta imenuje Predsjedništvo Stranke.

Izabrani savjeti daju Glavnom odboru i Predsjedništvu preporuke i mišljenja iz svog djelokruga, a na zahtjev Predsjednika, Predsjedništva ili Glavnog odbora i pripremaju izvještaje.

Stalni sastav Glavnog odbora čine:

 1. Erdžan Fetahović
 2. Seid Hadžić
 3. Arben Jakupi
 4. Izet Dacić
 5. Salahudin Fetić
 6. Emir Ferizović
 7. Musa Kurbardović
 8. Sadik Klimenta
 9. Rejhan Muković
 10. Mumin Halilović
 11. Refad Kolić
 12. Almir Muratović
 13. Sead Muratović
 14. Samir Redžić
 15. Aida Zoronjić i
 16. Nusret Balić