Izvršni odbor Stranke je izvršni i politički organ Stranke, koji organizuje i sprovodi politiku Stranke. Izvršni odbor broji devet članova, koje bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Stranke. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine, a može prestati i ranije iz istih razloga kao i Glavni odbor.

Izvršni odbor  može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Izvršnog odbora, a odluke se donose većinom prisutnih članova.

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Izvršnog odbora kojeg imenuje Glavni odbor Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke. Na sjednice Izvršnog odbora pozivaju se Predsjednik Stranke i Predsjedništvo Stranke, naročito kada se raspravlja o značajnim pitanjima koja se tiču programskih ciljeva Stranke.

Predsjednik Izvršnog odbora je Almir Muratović kojeg čine:

  1. Arben Jakupi – zadužen za resor ekonomije
  2. Edib Šaljić – zaužen za resor međunarodne saradnje
  3. Nusret Balić – zadužen za resor nauke
  4. Fikret Zoronjić – na čelu resora za kulturu
  5. Semir Redžić – zadužen za resor informisanja