Nadzorni odbor je operativno-stručni organ Stranke, koga bira i razrješava Skupština Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke, prostom većinom prisutnih članova.

Nadzorni odbor broji pet članova. Nadzorni odbor na konstitutivnoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora iz svog sastava, a na prijedlog predsjednika Stranke. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Mandat Predsjednika i članova Nadzornog organa traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću.

Dužnosti Nadzornog odbora:

  • kontroliše primjenu Statuta i drugih opštih akata i odluka drugih organa Stranke;
  • o svom radu podnosi izvještaj Skupštini Stranke;
  • obavlja unutrašnju kontralu finansijskog poslovanja svih organa Stranke u skladu sa Zakonom;
  • izrađuje nacrt finansijskog plana Stranke;
  • zadužen je za podnošenje finansijskog izvještaja Skupštini Stranke;
  • vrši i druge poslove po nalogu Predsjedništva i Izvršnog odbora stranke.

Članovi Nadzornog Organa ne mogu biti članovi drugih organa Stranke, osim Skupštine Stranke, kao ni lice određeno za vođenje finansijskih poslova Stranke.

Predsjednik Nadzornog odbora je Zejto Rastoder u čiji sastav su članovi:

  1. Senad Kozica
  2. Senad Kurbardović
  3. Enes Međedović
  4. Enko Korać