Potpredsjednici Stranke su političko-izvšni organi koji pomažu Predsjedniku i zamjeniku Predsjednika u sprovođenju odluka Organa Stranke.

Na svojoj prvoj sjednici predsjedništva, Predsjednik Stranke potpredsjednicima daje konkretna zaduženja po resorima, a potpredsjednici rukovode radom i realizacijom istih.

Stranka ima jednog zamjenika i tri potpredsjednika koje bira i razrješava Glavni odbor Stranke na prijedlog Predsjednika tajnim glasanjem. Mandat zamjenika i potpredsjednika traje 4 (četiri) godine a može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, i neovjeravanjem izjave o pristupu Stranci prilikom preregistracije Stranke i smrću.

Potpredsjednici stanke su:

  1. Adnan Ademović
  2. Demir Hodžić
  3. Damir Softić