Sud časti broji devet članova, koje bira i razrješava Skupština Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke, prostom većinom prisutnih članova. Sud časti na svojoj konstitutivnoj sjednici iz svog sastava bira predsjednika, zamjenika predsjednika, na prijedlog Predsjednika Stranke.

Mandat Suda časti traje četiri godine. Mandat članovima suda časti može prestati i ranije, iz razloga kao i Nadzornom odboru.

Sud časti može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Suda časti, a odluke se donose većinom prisutnih članova

Sud časti odlučuje o svim spornim pitanjima u Stranci, i rješava po žalbama na:

 • odluke o isključenju iz članstva,
 • odluke o opozivu sa stranačke funkcije,
 • odluke o opozivu sa javnih funkcija u organima vlasti i drugim rukovodećim funkcijama,
 • odluke o prestanku rada Općinskog/gradskog odbora, kao i o razriješenju pojedinih organa istih,
 • odluke o utvrđivanju liste kandidata za izbore u organe Stranke ili organe vlasti, kao i na drugim funkcijama;
 • odlučuje o radu funkcionera Stranke na svim nivoima.

Predsjednik Suda časti je Ahmed Ahmatović a članovi su:

 1. Šefadil Ličina
 2. Erdžan Fetahović
 3. Mujo Murić
 4. Avdija Muratović
 5. Emir Tahirović
 6. Enes Falja
 7. Edin Talić
 8. Đulbo Babić